catmimathanquoc.vn
Mắt một mí phải làm sao để trở thành hai mí?
Mắt một mí là gì? Mí mắt được hình thành bởi những nếp gấp ở vùng trên của mắt. So với mắt hai mí có đường gấp rõ ràng thì mắt một mí không có nếp gấp nào cả. Đồng thời khi nhìn từ lông máy xuống sẽ không thấy đường kẽ của mí. Mắt 1