catlakblog.com
Cenin Nedir? Fetüs ilerleme süreci. » Çatlak Blog
Embriyonun, hayvanlarda bütün organları belirdikten ve kan dolaşımı başladıktan sonra; insanlarda ise gebeliğin 3. ayının sonundan itibaren aldığı ad. İnsan yavrusu, ana rahminde iki evre (safha) gösterir. Bunlardan birincisi, döllenmiş tek yumurta durumundan üç aylık oluncaya kadar geçen zamandır. Bu döneme "embriyo dönemi" denilir. İkincisi ise 3 aylıktan itibaren doğuma kadar geçen zamandır. Buna da "cenin dönemi" denilir. Bu iki dönem arasındaki sınır, kalp atışının ve dolayısıyla kan dolaşımının başlamasıyla belirlenir. Embriyo döneminin bitiminde, yani 4. aydan itibaren, iç organlar tümüyle oluştuğu gibi, dış görünüşü ile de cenin, belli bir oran içinde, tam insan şeklini alır. Bu dönemde cenin, annenin duyabileceği hareketleri bile yapabilir. Kalp atışı ve kan dolaşımı başlar. Solunum ve sindirim sistemleri de oluşmuş bulunmalarına karşın, doğuma kadar çalışmazlar. Bağırsakların alt kısımlarında, "meconium" denilen bir salgı birikir. Buna karşılık, başta böbrekler olmak üzere iç