catlabs.cat
Jornada “El programa CatLabs: balanç i passos següents”
El proper 27 de setembre es durà a terme una jornada del programa CatLabs per fer balanç de les actuacions realitzades des de la seva aprovació, el novembre del 2016, i analitzar els passos següen