catholicsaints.info
Apollo
Emblems of the Faith entry for Apollo