casopis-texty.cz
Cypkinův román o Dostojevském - Texty
Při četbě loni vydaného českého překladu románu Leonida Cypkina Léto v Baden-Badenu (Prostor 2015) jsem si opět uvědomil, nakolik míra zážitku z četby souvisí s čtenářovou vůlí a úsilím porozumět. Obraz ruského velikána vystupuje z textu pozvolna, a není to obraz lichotivý, ba naopak, Dostojevskij je zde vylíčen jako člověk v podstatě odporný. Přesto je …