casopis-texty.cz
Cypkinův román o Dostojevském
Při četbě loni vydaného českého překladu románu Leonida Cypkina Léto v Baden-Badenu (Prostor 2015) jsem si opět uvědomil, nakolik míra zážitku z četby souvisí s čtenářovou vůlí a úsilím porozumět. …