casopis-texty.cz
Dvakrát báseň Jiřího Pištory - Texty
V Sešitech pro mladou literaturu 1966/2 byla otištěna Pištorova „Báseň o slepé zdi u svatého Michala“ (obrázek č. 1). V roce 1984 vydal Jiří Grůša v Londýně Pištorovy básně z pozůstalosti pod názvem Mezery v paměti, sbírka obsahuje báseň „Slepá zeď u svatého Michala“ (obrázek č. 2). Dva texty na stejný námět? Sotva. Druhá báseň …