casopis-texty.cz
Zapomenutá báseň Jana Skácela - Texty
Při nedávném listování jedním prosincovým číslem časopisu Plamen jsem narazil na kuriózní anketu, se kterou redaktoři oslovili 87 tehdejších (uzavíral se rok 1964) autorů (viz obrázek č. 1). 22 z oslovených zadání ankety splnilo a jejich výtvory byly otištěny ve zmíněném čísle. Jména autorů redaktoři zašifrovali do více či méně průhledných značek připojených ke každému …