casio-cmg.com
NEW Master of G – GPW2000 GRAVITY MASTER
สุดยอดงานมาสเตอร์พีชในชุดของ MASTER OF G กับ GRAVITY MASTER GPW2000 มาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ ภายใต้เทคโนโลยี CASIO CONNECTED