casio-cmg.com
EDIFICE-EQB-E800
CASIO Edifice EQB-E800 Chronograph นาฬิกาข้อมือผู้ชาย ที่สามารถเชื่อมต่อ Smartphone ตอบโจทย์ CASIO CONNECTED ทั้งในเรื่องของความเร็วและเทคโนโลยี