casadevidre.com
Zona Crítica: Mi Amigo El Gigante | La Casa De Vidre
MI AMIGO EL GIGANTE (o THE BFG en el seu títol original) ens recupera al Spielberg més juganer però també al més subordinat a una causa major que les seves dèries o els seus discursos com a autor: L’adaptació de la novel·la de Roald Dahl està concebuda des... #etelextraterrestre #hook #johnwilliams
Guillem F. Marí