casadevidre.com
Zona Crítica: Capitán América: Civil War | La Casa De Vidre
CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, la pel·lícula número tretze de l’univers cinematogràfic Marvel, és la culminació quasi definitiva de totes les bondats d’aquest univers. Els directors, els germans Russo (Anthony i Joe) després de triomfar... #anthonyijoerusso #capitánamérica #capitánaméricacivilwar
Guillem F. Marí