caruana.dk
Hjem, svære hjem.
Hvad skaber et hjem? Rammerne, menneskene eller bare det, at man kan trække vejret der? Mit barndomshjem var flere steder. Lejligheden på det yderste Østerbro med min mor. Duften af paperbacks, dag…