carolinewm.se
Årssammanfattning 2015 - Caroline WM
Mitt 2015 har präglats av mycket fritid. Fast fritid är nog fel ord - jag har haft mycket tid som jag själv kunnat disponera hur jag velat...