carolinefrankesjo.se
Allmänna villkor
Allmänna villkor Vid avbeställning återbetalas ej bokningsavgift.Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den …