carolinagardheim.se
Då insåg jag vilka vi egentligen är - Carolina Gårdheim
Svärdet gav mig insikten om vår inneboende kraft och att det inte finns någonting att vara rädd för – ingenting! Hur? Läs vidare här.