carolinagardheim.se
Ett kärleksbrev till din känslighet - Carolina Gårdheim
Högkänslighet behövs extra mycket ute i världen just nu. Vad kan du som högkänslig bidra med? Du behövs! Men du är inte ensam. Vi gör det tillsammans.