carolinagardheim.se
En sak i taget - Carolina Gårdheim
Vi människor tror gärna att vi är så bra på att ”multi-taska”, som det kallas. Det vill säga att göra många saker samtidigt. Men forskning är helt enig: Det är inte alls effektivt. Det tar längre tid och blir inte alls lika bra när vi försöker göra flera saker på en gång. Så utmana den+ Read More