carolinagardheim.se
Finns slumpen? - Carolina Gårdheim
När jag ser komplexiteten och genialiteten i hur vår värld är uppbyggd, från de minsta beståndsdelarna till de största, kan jag inte bli annat än vördnadsfull inför vad det nu är som har skapat vår planet och hela universum. Det finns matematiska formler och geometriska figurer som återkommer i olika djur- och växtarter över jorden,+ Read More