carolinagardheim.se
Komihåg-lista för dig som attackerar livet - Carolina Gårdheim
När man jobbar med det skapande medvetandet – att vi själva skapar våra liv genom vilken energinivå vi skickar ut och därmed också får tillbaka – är det extra viktigt att ha strategier för att handskas med återkommande ilska, aggression och negativitet, så att vi inte fastnar i det utan kan hejda oss och vända+ Read More