caroliengeurtsen.nl
liever een blije amateur wakker schudden #anderskijken - Investeren in geluk
fotograferen als 'means of' welbevinden. Anderskijken, synchroonkijken, laagdrempelig want ik weiger me te confirmeren aan perfectionisme of in te dekken