carlottarini.com
Carlotta sera sur la scène de "Aiacciu in cantu" le 8 août • Carlotta Rini
Carlotta Rini partagera la scène de “Aiacciu in Cantu”,organisé par la radio Alta frequenza ce