caritas.bielsko.pl
Oczy Etiopii
30 października br., sala Bielskiego Centrum Kultury zapełniła się po brzegi ludźmi wielkiego serca i znakomitego gustu muzycznego. Podczas koncertu charytatywnego „Oczy Etiopii” wystąpiła Magda Anioł z zespołem. Organizatorami wydarzenia byli diecezjalna Caritas i Stowarzyszenie „Akademia Nie z Tej Ziemi”. Uzyskane ze sprzedaży biletów środki materialne i inne darowizny pomogą sfinansować specjalistyczny mikroskop i leczyć