caritas.bielsko.pl
Nagrody świętojańskie Caritas wręczone
Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”. Nazwiska trojga laureatów ogłoszono 25 października br., podczas uroczystej gali, z udziałem Biskupa Bielsko-Żywieckiego i Burmistrza rodzinnego miasta patrona nagrody. Glinianą figurkę, odwołującą się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej