capquangfpt.com.vn
Số tổng đài FPT Toàn quốc 19006600
FPT Telecom thông báo số tổng đài FPT toàn quốc : 19006600 FPT Telecom trân trọng thông báo với khách hàng, từ ngày 1/5/2016 thay đổi số tổng đài dịch vụ FPT về 1 đầu số duy nhất: 1900 6600 FPT Telecom ban hành và thông báo thay đổi đầu số tổng đài FPT từ 15/4,