caodangthuytphcm.edu.vn
Độ hot của ngành Thú Y ở Việt Nam
Trong khi rất nhiều ngành ở Việt Nam rơi vào tình trạng thừa nhân lực một cách trầm trọng, thì ngành Dịch vụ Thú y lại hoàn toàn ngược lại. Theo ước tính, đến năm 2020 ngành Thú Y thiếu khoảng hơn 20 triệu lao động. Như vậy, đây sẽ là một ngành học cóxem thêm