caodangduoctphcm.edu.vn
Trang phục ngành Y tế sẽ thay đổi theo hướng nào?
Có một thực trạng hiện nay là trang phục trong các vị trí trong ngành y đều dùng chung áo Bluse trắng mặc dù vị trí các ngành y tế được sắp xếp theo ngành học và cấp học tương ứng. Đối với bác sĩ tương ứng cấp học đại học, Y sĩ tương ứng cấp học trung cấp Y, còn với ngành điều dưỡng thì ra trường sẽ làm y tá. Điều này dẫn tới việc khó phân biệt chức danh nghề nghiệp trong bệnh viện.