caodangduoctphcm.edu.vn
Sứ mệnh nghề nghiệp của ngành cao đẳng y dược tại Hà Nội
Sứ mệnh của ngành y dược tại TP.HCM nói riêng và tại cả Việt Nam ta nói chung là một khái niệm còn mờ nhạt, mặc dù được nhắc đến rất nhiều.