canuckshockeyblog.com
The Game According to Twitter: Canucks 5 Ducks 2
the story “Game 38: Canucks 5 vs. Ducks 2” on Storify]