canuckshockeyblog.com
The Game According to Twitter: Canucks 3 Ducks 4
the story “Game 17: Canucks 3 vs. Ducks 4” on Storify]