cantwo.net
Toyota Mirai, ‘xe xanh’ của tương lai - Hệ thống tin tức AFC HCM
Toyota Mirai 2017, chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen lỏng (fuel cell vehicle), là một loại nguyên liệu sạch, bởi vì khi phản ứng điện phân với oxy trong không khí, nó tạo ra điện để vận hành động cơ xe, và chất thải duy nhất là nước. Khi ngồi trước tay lái củaRead More