cantwo.net
Ban hành Thông tư về chuyển mạng giữ số trong quý 4 - Hệ thống tin tức AFC HCM
Thông tư chia sẻ về việc chuyển mạng giữ nguyên số điện thoại di động là một trong ba văn bản quan trọng mà Cục Viễn thông xác định “bắt yêu cầu hoàn thiện trước cuối năm 2016”.Thông tin này được Cục Viễn thông lời khuyên tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu nămRead More