canhbuom.edu.vn
Hướng dẫn dùng sách Lối sống
Bộ sách Lối sống này được soạn để tổ chức việc học của trẻ em ở trường phổ thông thay thế hoàn toàn cách dạy "Luân lý" hoặc "Đạo đức" trước đây. Dọc theo trục ĐỒNG THUẬN, môn Lối sống trong chương trình Cánh Buồm giúp trẻ phát triển năng lực tự phục vụ, năng