cancerresan.se
Julia sätter resemetaforen under lupp - Cancerresan
Julia Österlund läser språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet och är nyfiken på vårt användande av resemetaforen. Besvara gärna hennes enkät.