cancerresan.se
Att hitta hem på en primärvårdskonferens - Cancerresan
Det är alltid lika inspirerande att möta människor som arbetar inom primärvården, kanske för att man där inte ser saker som så komplicerade.