cancerresan.se
Primärvården - en viktig knutpunkt under cancerresan? - Cancerresan
Under hela cancerresan spelar primärvården en viktig roll och kanske särskilt då under fasen då den ofrivillige resenären strävar efter att åter hitta hem.