canaq.net
Inwazja potworów – korporacyjne show - Canaq
Dzisiaj mało artystycznie, ale nieustannie o człowieku – czym jest praca w korporacji i do czego może nas doprowadzić? Chociaż może...