cafefekr.com
ورود مردیت گری به دنیای بازی…!
علاقه مندان سریال پر مخاطب Gery's Anatomy در این روزها خبر های خوشی گرفته اند. بردگیمی بر اساس داستان و شخصیت های این سریال مشهور ساخته و به بازار آمده است. این بازی برای 2 تا 6 نفر قابل استفاده است و شما در موقعیت ها و تجربه های شخصیت های داستان قرار میادامه مطلب