cafefekr.com
به کافه فکر سر بزنید…
کافه فکر جایی که می شه کلی بازی ببینید کلی بازی یادبگرین و بازی کنین و بازی هایی رو که دوست دارین بخرین!! یعنی هم فروشگاهه هم جایی برای دور هم بودن و شاد بودن... تازه کلی نرم افزار و سخت افزار هست که باید بیاین و ببینین… بیش از 160 نوع بازی فکری منتظرادامه مطلب