cachlamhay.net
Cách xóa các lệnh tìm kiếm trên Facebook
Khi các thành viên tra cứu trên thanh tìm kiếm, Facebook sẽ tự động lưu lại những từ khóa này và c