bygglov.hgfnynas.se
Humlan 9 – Nynäshamns kommun
Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.