bygglov.hgfnynas.se
Telegrafen och Vaktberget
Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i nordöstra Nynäshamn. Planens syfte är att området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det indus…