byggitegel.se
Danskt tegel och mursten produceras på elitserienivån
Tegelbruken i Danmark har under de senaste åren genomfört en rad energi- och effektivitetsåtgärder. Dessa åtgärder har fört upp industrin till elitserien när det gäller hållbarhet och produktivitet. Tegel och kakel produceras idag med fullständig användning av råvaror, komplett återcirkulation av spillvatten och en mycket effektiv energianvändning. Den danska tegelindustrin har en lång historia bakom sig.