byggitegel.se
Återcirkulation
All lera används som transporteras till tegelbruket. I händelse av felproduktion, återgår lerprodukterna för ny bearbetning på tegelbruket. Tegelbruken har även skapat återvinningssystem för processvatten. Därmed påverkas inte natur och närliggande floder av processvatten som innehåller lerpartiklar. Tegel skapar inga miljömässiga problem vid rivning eller avyttring. I Danmark återanvänds upp till ca 95% av allt murverk.