bursainvest.gov.tr
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI'NIN UYGULAMA ESASLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' yürütülecektir. 11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ana amacı, yüksek katma