bujanoci.net
Konkurs; për ndarjen e mjeteve për realizimin e politikave Bujqësore dhe Zhvillimit rural në Komunën e Bujanocit
KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2018. PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REA…