bujanoci.net
Aktivitete në partneritet Psika 017 dhe Komuna e Bujanocit
OJQ Psika 017 organizon seminarin “Suksesi i fëmijëve përkushtim për të gjithë” përmes të cilit u njoftuan pjesëmarrsit për përpilimin e planit individual të fëmijëve me pengesa në zhvi…