btwnederland.nl
Geen levering bouwterrein maar levering oud bedrijfspand
De levering van bestaande onroerende zaken is onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De levering van nieuw gebouwde onroerende zaken en van bouwgrond is vrijgesteld van overdrachtsbelasting maar belast met omzetbelasting. Nieuw gebouwde onroerende zaken zijn zaken die worden geleverd voor, op of uiterlijk twee jaar na de eerste ingebruikneming. De vraag in een procedure voor