bsma-bg.org
ЧЛЕНСТВО - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ
Роден на 13.03.1867 г. в Габрово. През 1896 г. завършва Мореходното училище “Петър Велики” в Навара – Русия. На 20[...]