bsma-bg.org
Снимки - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ
Участниците в Годишната асамблея на CESMA през 2017 г.