bsma-bg.org
АЛМАНАХ - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ
АЛМАНАХ НА КАПИТАНИТЕ И ГЛАВНИТЕ МЕХАНИЦИ ОТ ПАРАХОДСТВО "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" (1892-2007)